Nowa Rada Gminy Osie

Rada Gminy OsieWierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - te słowa zabrzmiały w dniu 21 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, gdzie odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Osie. Obrady poprowadził radny Roman Waśkowski. Sesja miała uroczysty charakter, bowiem  obecni na sesji radni złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenie o wyborze na funkcję radnego. W tajnym głosowaniu radni jednogłośnie wybrali przewodniczącego rady. Kolejny raz został nim radny Roman Waśkowski z Tlenia - dotychczasowy przewodniczacy rady. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osie ponownie na kolejną kadencję została wybrana radna Irena Kozłowska z Jaszcza. Równie uroczyste było przyjęcie ślubowania przez Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i przekazania mu stosownego zaświadczenia o wyborze. Cieszący się poparciem 85,18 % wyborców Michał Grabski złożył ślubowanie wobec radnych Rady Gminy Osie i obecnych na sesji zaproszonych gości: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

Radnymi Rady Gminy Osie zostali:

Okręg wyborczy nr 1 - NASTRÓŻNY Kazimierz Jan

Okręg wyborczy nr 2 - BOCIAN Jacek Jan

Okręg wyborczy nr 3 - GÓRECKA Katarzyna Danuta

Okręg wyborczy nr 4- WARZYŃSKI Dawid Jan

Okręg wyborczy nr 5 - RINK Hanna Maria

Okręg wyborczy nr 6 - DEINOWSKI Mariusz

Okręg wyborczy nr 7 - RÓŻYŃSKI Krzysztof Adam

Okręg wyborczy nr 8 - ANTOSZEWSKA Mariola Barbara

Okręg wyborczy nr 9 - CZERWIŃSKA Ewa Anna

Okręg wyborczy nr 10 - SIEWERT Daniel

Okręg wyborczy nr 11 - RECKI Michał Wacław

Okręg wyborczy nr 12 - KOZŁOWSKA Irena

Okręg wyborczy nr 13 - POWIERŻA Włodzimierz Józef

Okręg wyborczy nr 14 - WAŚKOWSKI Roman Jan

Okręg wyborczy nr 15- -KATER Wojciech Józef

Fot. Marek J. Lejk

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama