Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

W związku z wejściem w życie z dniem 28 listopada 2018r. ustawy z 9 listopada 2018r. [Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich (na podstwie art.35 ust. 12 ustawy z dnia 9 listopada Dz.U. poz. 2212 )] Biuro Powiatowe ARiMR w Świeciu informuje o możliwości zarejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzaji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to zarówno Kół Gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych, a także Kół Gospodyń Wiejskich, które dopiero zaczną prowadzić swoją działalność.


Wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich można składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Świeciu ulica Witosa 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Wpis do KRKGW umożliwia:

• Uzyskanie osobowości prawnej

• Prowadzenie działalności gospodarczej

• Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej

• Możliwość zakładania związków kół gospodyń wiejskich

• Wsparcie finansowe od 3-5 tysięcy złotych w zależności od liczby członkiń we wniosku do KRKGW

Wnioski o dofinansowanie dla Kół Gospodyń wiejskich należy złożyć do dnia 27 grudnia 2018 w Biurze Powiatowym ARiMR w Świeciu ul Witosa 5 w godzinach od 7.30-15.30. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR zapewnia doradztwo i wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich.

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.


Więcej informacji na stronie internetowej ARIMR w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich >>>


Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

Informacje podstawowe - otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich - otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów - otwórz

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich -otwórz

Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz

Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich - otwórz

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy - otwórz

Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama