Wigilia dla seniorów

W niedzielę, 16 grudnia w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbyła się Wigilia przygotowana dla seniorów z sołectw Brzeziny, Jaszcz i Wałkowiska.Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem bożonarodzeniowym przygotowanym przez nauczycieli i dzieci z SP w Brzezinach oraz występem chóru „Chorus Osensis” z Osia. Zaproszeni goście, pan Roman Waśkowski – przewodniczący Rady Gminy Osie i pani Mirosława Felczykowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli gościom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt, zaprosili do wspólnego podzielenia się opłatkiem i poczęstunku.

Sołtysi sołectw Brzeziny, Jaszcz i Wałkowiska za otrzymaną pomoc finansową na zorganizowanie tegorocznej Wigilii dla seniorów składają serdeczne podziękowania pani Mirosławie Felczykowskiej, życząc wszelkiej pomyślności oraz dalszej miłej współpracy. Podziękowania składamy również dyrektorowi Adamowi Manikowskiemu, gronu pedagogicznemu oraz dzieciom z SP w Brzezinach.

Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
życzą
Mariola Antoszewska – sołtys Brzezin

Irena Kozłowska – sołtys Jaszcza

Włodzimierz Powierża – sołtys Wałkowisk


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama