Zielony Punkt Kontrolny – nowość na rynku turystycznym

ZPK Osie

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Trasy Orientacji Precyzyjnej oraz Zielonych Punktów Kontrolnych z wyposażeniem punktu startowego oraz utworzenie aplikacji mobilnej” to nowa atrakcja turystyczna w regionie adresowana dla mieszkańców  i turystów.  Teren objęty projektem to ogromny obszar leśny nadleśnictwa Osie, położony pomiędzy rzeką Wdą, a wsiami Wałkowiska, Osie i Tleń. Partnerami Gminy Osie w projekcie są: Nadleśnictwo Osie, Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu i Bractwo Czarnej Wody.

ZPK

Będące na ukończeniu przedsięwzięcie zakłada dwie grupy zadań: Zielony Punkt Kontrolny i  Trasę Orientacji Precyzyjnej. W zakresie Zielonego Punktu Kontrolnego wykonana zostanie szczegółowa mapa terenu obejmującego 10 km2 do uprawiania orientacji. Na mapie zostaną umieszczone wszystkie istotne informacje o terenie, takie jak rzeźba terenu sieć dróg i ścieżek, rodzaj lasu i poszycia wraz z lokalizacją Zielonych Punktów Kontrolnych, czyli miejsc, w których ustawione zostaną stałe punkty kontrolne. Punkty te to drewniane słupki wyposażone w tabliczki informacyjne, performatory (przyrządy do potwierdzana obecności na punktach kontrolnych), kod QR i logotyp.

Druga grupa zadań inwestycji to Trasa Orientacji Precyzyjnej i instalacja w terenie 18 punktów kontrolnych.  Trasa Orientacji Precyzyjnej to pierwsza w Polsce, nowatorska koncepcja biegów na orientację, umożliwiająca udział osób niepełnosprawnych w realizacji zadania rekreacyjnego lub sportowego. Ta trasa jest skierowana z myślą i głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Elementem potwierdzającym turystyczną dominację gminy Osie w tym przedsięwzięciu będzie dostępność tras poprzez aplikację mobilną obsługującą nasz projekt oraz możliwość potwierdzenia obecności w punktach za pomocą kodu QR lub zbliżeniowo w systemie NFC.  Aplikacja będzie wkrótce udostępniona bezpłatnie dla wszystkich chętnych.

Nasz wniosek nalazł się na czele wniosków złożonych w konkursie na dofinansowanie ogłoszonym i ocenianym przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 57 264 zł. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama