Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego "Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie"

Osie, dnia 9 stycznia 2019 r.OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego


„Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie.”


W dniu 7 stycznia 2019 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018  poz. 450, 650, 723 i 1365) pod tytułem:


„Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie.”


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018  poz. 450, 650, 723 i 1365) każdy może w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Oferta realizacji zadania publicznego>>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama