UWAGA !!! Zwrot podatku akcyzowego – faktury

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wymagane są faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego bez kodu CN lub z kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama