Sołectwo Brzeziny Dzień Kobiet świętowało w kinie

Dzień Kobiet to święto wszystkich kobiet i z myślą o nich sołtys Brzezin Pani Mariola Antoszewska przygotowała niespodziankę, którą był wyjazd do świeckiego kina
„Wrzos„ na film pt. „Całe szczęście”. Wyjazd ten odbył się w niedzielne popołudnie dnia 10.03.2019 roku. Grupa Pań liczyła 36 osób. Wyjazd ten miał charakter integracyjny. Przed kinem każda z Pań miała jeszcze do dyspozycji czas wolny dla siebie na kawę. Wszystkim Paniom, które wzięły udział w wyjeździe bardzo dziękuję i życzę samych sukcesów dnia codziennego.Dużo szczęścia pomyślności,
mało smutku, moc radości,
byś miłości w życiu miała w bród
boś Ty jest kobieta cud.

Sołtys Mariola Antoszewska

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama