W Wałkowiskach już jeżdżą po nowej drodze

WałkowiskaBudowa drogi w Wałkowiskach wymagała wielu przygotowań projektowo - technicznych. Całość, wraz z pozwoleniami i wykupem gruntów zajęła prawie dwa lata, a ogłoszony w roku ubiegłym przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez wykonawców. W grudniu 2018 Gmina Osie powtórzyła przetarg, który wygrała firma F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki z Drzycimia za kwotę 484 620,00 złotych. Tegoroczna pogoda pozwoliła drogowcom wczesnie rozpocząć prace budowlane i już w marcu na terenie budowy pojawili się pierwsi pracownicy. Długość wybudowanej drogi wynosi 570,85 m. przy szerokości jezdni 4,50m. Projekt przewidywał też roboty elektryczne i odwodnieniowe. Dzisiaj mieszkańcy przyległych domów jeżdżą już po równej, bitumicznej nawierzchni.


Fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama