W Wałkowiskach już jeżdżą po nowej drodze

WałkowiskaBudowa drogi w Wałkowiskach wymagała wielu przygotowań projektowo - technicznych. Całość, wraz z pozwoleniami i wykupem gruntów zajęła prawie dwa lata, a ogłoszony w roku ubiegłym przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na zbyt wysokie oferty złożone przez wykonawców. W grudniu 2018 Gmina Osie powtórzyła przetarg, który wygrała firma F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki z Drzycimia za kwotę 484 620,00 złotych. Tegoroczna pogoda pozwoliła drogowcom wczesnie rozpocząć prace budowlane i już w marcu na terenie budowy pojawili się pierwsi pracownicy. Długość wybudowanej drogi wynosi 570,85 m. przy szerokości jezdni 4,50m. Projekt przewidywał też roboty elektryczne i odwodnieniowe. Dzisiaj mieszkańcy przyległych domów jeżdżą już po równej, bitumicznej nawierzchni.


Fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama