Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osie przeznaczonych do sprzedaży

Osie, 30.04.2019 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Położenie

Księga wieczysta /

Numer działki/

Powierzchnia działki

Numer lokalu mieszkalnego

Udział gruntu

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz pomieszczeniami przynależnymi

Cena zł

Przeznaczenie


Wałkowiska
65


BY1S/00049097/4


działka nr 155/1


pow. 0,0171 ha


1


71/183


Lokal – 64 m2

Pom. przyn. – 6,70 m2


43 300,00


sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy


  1. Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).


  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z dnia 2018 poz. 2204 z późn. zm.) wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia.


  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Osie , ul. Dworcowa 6 (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.osie.pl.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama