Informacja z otwarcia ofert: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”.

Osie, 06.05.2019 r.


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 OsieDot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.3.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 180 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

  1. Kom-Bud Świecie Sp. z o.o.

Ul. Kraszewskiego 5, 86-100 Świecie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 185 000,00 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane

Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 144 962,30 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

  1. PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki

Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna

Kryterium I : Cena oferty brutto : 144 832,50 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama