Ogłoszenie o ofercie Wdeckiego WOPR

Wójt Gminy Osie ogłasza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach”


Osie, dnia 7 maja 2019 r.


OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

na realizację zadania publicznego pt.:

„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”


W dniu 6 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019, poz. 688):

„Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

Do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego pobierz >>> (864kB) pdf


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama