Informacja z otwarcia ofert: "Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno”.

Osie, 20.05.2019 r.


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 OsieDot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.4.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno”.


INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 680 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Kryterium I : Cena oferty brutto : 656 720,05 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 616 048,94 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

Kryterium I : Cena oferty brutto : 579 483,37 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

4. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

Kryterium I : Cena oferty brutto : 519 708,21 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

5 Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 669 686,97 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama