Uwaga. Opryski chemiczne w Nadleśnictwie Osie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu – Nadleśnictwo Osie podaje do wiadomości, że w dniach 29 maja -16 czerwca 2019 przeprowadzone będzie chemiczne zwalczanie szkodliwych owadów leśnych. Chemiczne zwalczanie dokonywane będzie w leśnictwach: Nowa Huta, Orli Dwór, Stara Huta, Rynków, Borowy Młyn, Bąkowo, Średnik, Płochocin, Orli Dwór i Stara Rzeka.

 W związku z powyższym dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych oraz pszczół wzywa się do przestrzegania następujących przepisów ochronnych:

1. Osobom nie zatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem zwalczania jest wzbroniony w okresie 29.05-16.06.2019 r.

2. Osoby zamieszkałe na terenach leśnych objętych zabiegiem chemicznego zwalczania oraz zwierzęta gospodarskie powinny w czasie wykonywania zabiegu chemicznego znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych.

3. Wypas bydła, zbiór trawy, jagód i grzybów w lesie objętym zabiegiem chemicznym w terminie wskazanym w ogłoszeniu jest wzbroniony.

4. Pszczoły należy wywieźć z lasu i stref zagrożenia w uzgodnionym przez nadleśnictwo czasie.

5. Dzień rozpoczęcia zabiegów chemicznych oraz odwołania powyższych przepisów ochronnych zostanie podany do wiadomości mieszkańców miejscowym zwyczajem.

O ewentualnych szkodach należy zawiadomić Nadleśnictwo Osie w przeciągu 24 godzin.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama