Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej

OsiePrzedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej 1281C Osie - Łuby, w obrębie ul. Starogardzkiej w Osiu. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu ma zwiazek z przebudową linii energetycznej napowietrznej na kablową. Zmiana ruchu obowiązywać będzie w dniach od 27 maja do 10 czerwca 2019 r. W związku z przebudową linii na ul. Starogardzkiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama