Informacja z otwarcia ofert " Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata".

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata”.


Osie, 07.06.2019 r.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 OsieDot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.5.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 280 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Kryterium I : Cena oferty brutto : 231 734,07 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 274 295,17 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

3. Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 245 019,94 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

4. Partnertech Stabiterra Sp. z o.o.

Ul. Seminaryjna 14, 85-326 Bydgoszcz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 279 580,23 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama