Ekologiczny edukator szkolny we Wierzchach

WierzchyW ramach Projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie - cuda przyrody wokół siebie macie" uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej we Wierzchach mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wycieczkach przyrodniczych, które pozwoliły im bliżej poznać atrakcje przyrodnicze na naszych terenach. Jako „ekolider” zgłosił się Witold Siewert, uczeń klasy VI naszej szkoły. Jego zadaniem było inicjowanie działań ekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu oraz realizowanie założonego planu. Nauczycielem – koordynatorem była pani Aneta Kiełpińska, której zadaniem było wspieranie ekolidera w realizacji działań.


W ramach założonego planu uczniowie naszej szkoły wzięli udział:

• w wycieczce autokarowej na trasie Wierzchy – wieża widokowa na terenie poklęskowym, po przejściu trąby powietrznej w roku 2012 – ogród dendrologiczny „Nad Stążką” w Gołąbku, wraz z siedzibą Nadleśnictwa Tuchola – ścieżka dydaktycna „Jezioro Wypalanki”, wraz z siedzibą Nadleśnictwa Trzebciny.

• w zajęciach terenowych organizowanych podczas wycieczki pieszej wokół jeziora Mukrza.

• w zaprojektowaniu i wykonaniu własnych ekologicznych toreb na zakupy.

Ekolider w swoich działaniach miał za zadanie pozyskać materiały promocyjne na temat walorów przyrodniczych najbliższej okolicy np. broszury, ulotki, mapy itp. oraz zadbać o ich rozpropagowanie wśród uczniów i pracowników szkoły. Do jego zadań należało również przygotowanie obszernych gazetek ściennych zawierających mapę odwiedzonych miejsc, zdjęcia ze wspólnych zajęć w ramach projektu oraz informacje na temat miejsc, które uczniowie odwiedzili. Uwieńczeniem całości było przygotowanie przez ekolidera prezentacji multimedialnej podsumowującej działania w ramach projektu.

Działania projektowe nie udałyby się gdyby nie pomoc pracowników poszczególnych instytucji, jakie odwiedziliśmy. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pracowników Nadleśnictwa Tuchola, Nadleśnictwa Trzebciny oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego, którzy we wspaniały sposób przybliżyli nam cząstkę naszej „Małej Ojczyzny”. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie naszej szkoły stali się bardziej kreatywni oraz lepiej działają w grupach, są otwarci na propozycje i chętni do działania.

Konkurs organizowany w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Organizatorem konkursu jest Województwo Kujawsko– Pomorskie, w imieniu którego działa Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.


„Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019” - Szkoła Podstawowa w Wierzchach

Wierzchy

Wierzchy
Tekst i fot. nadesłaneReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama