Ogłoszenie o ofercie "Sportowe wakacje w Pruskich..."

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego pt.: „Sportowe wakacje w Pruskich – zajęcia sportowe, krajoznawcze i integracyjne dla dzieci i młodzieży we wsi Pruskie”

Osie, dnia 10 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

na realizację zadania publicznego pt.:


„Sportowe wakacje w Pruskich – zajęcia sportowe, krajoznawcze i integracyjne dla dzieci i młodzieży we wsi Pruskie”


W dniu 6 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019, poz. 688):


„Sportowe wakacje w Pruskich – zajęcia sportowe, krajoznawcze i integracyjne dla dzieci i młodzieży we wsi Pruskie”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy


Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


 Treść oferty do pobrania >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama