Oferta PZW na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego pt.: „Aktywna ochrona wód w Gminie Osie, poprzez zwalczanie kłusownictwa wodnego w okresie rozrodu ryb i masowego napływu turystów”

Osie, dnia 13 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

na realizację zadania publicznego pt.:

„Aktywna ochrona wód w Gminie Osie, poprzez zwalczanie kłusownictwa wodnego w okresie rozrodu ryb i masowego napływu turystów”


W dniu 12 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019, poz. 688):


„Aktywna ochrona wód w Gminie Osie, poprzez zwalczanie kłusownictwa wodnego w okresie rozrodu ryb i masowego napływu turystów”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy


Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


 Ogłoszenie i treść oferty do pobrania >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama