XI Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2019”

Ino 2019

W sobotę i niedzielę 8-9 czerwca odbyła się XI Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2019”. Po raz trzeci nasze zawody miały taką rangę – młodzież (TM, 14-16 lat) i juniorzy (TJ, 17-20 lat) walczyli w kolejnej rundzie Pucharu Polski Młodzieży (PPM). Startujący w tych kategoriach mieli do pokonania trzy etapy. Ponadto impreza zaliczana była do czterech cykli pucharowych: Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Kociewia oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO. Wyniki zawodów zostaną uwzględnione również w rywalizacji w ramach OrientLigi – Pomorskiej Ligi Imprez na Orientację.

Zawody zorganizowało Bractwo Czarnej Wody przy pomocy Ekipy Boruta z Czerska. Patronat nad imprezą objęli Wójt Gminy Osie, Przewodniczący Rady Gminy Osie oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw Dąbrowa, Osie i Trzebciny. Honorowy patronat nad cyklem Pucharu Borów Tucholskich sprawuje Dyrektor RDLP w Toruniu, a nad Pucharem Kociewia Starosta Świecki. Zawody były współfinansowane ze środków województwa kujawsko-pomorskiego (Bractwo kolejny raz uzyskało grant w konkursie marszałkowskim w dziedzinie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa), środków powiatu świeckiego (impreza realizowana w ramach promocji Powiatu Świeckiego) oraz ze środków gminy Osie (wykonywanie zadania publicznego związanego z propagowaniem i rozwijaniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie).

Tym razem zawody były rozrzucone terenowo. Osiem tras pieszych krótkich (w tym dwie nocne) zbudowano na terenie leśnym na południe od Zalewu Żurskiego między Grzybkiem a Żurem (Nadleśnictwo Trzebciny). Trasa kolarska obejmowała głównie tereny Nadleśnictw Dąbrowa, Osie i Trzebciny od okolic Osia do Diabelskiego Kamienia. Bazę dla tych tras stanowiło pole biwakowe w Żurze. Trasę dla zaawansowanych TZ oraz nocną trudną TTr przygotowano na wschód od Miedzna (Nadleśnictwo Dąbrowa) – we wsi zlokalizowano start i metę. Wszystkie trasy (szczególnie rowerowa) prowadziły po atrakcyjnych krajobrazowo terenach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i jego otoczenia.

Baza noclegowa zawodów znajdowała się w budynku głównym Szkoły Podstawowej w Osiu, a posiłek przygotowano w Jutrzence.

W imprezie uczestniczyło prawie 170 zawodników z północnej Polski. Warto podkreślić dużą frekwencję szczególnie na trasie dla początkujących, ale też trasach PPM.

Tradycyjnie bardzo dobrze wypadli nasi reprezentanci, wygrywając dwie kategorie Pucharu Polski (podwójnie i potrójnie). Szczególnie należy docenić start dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy, ponieważ swoją przygodę z InO zaczęły dopiero trzy miesiące temu.

W Pucharze Polski Młodzieży zwyciężyli:

• TM młodzież – Aniela Bettka, Anna Deinowska i Natalia Wąsikowska przed Janem Bocianem, Bartoszem Czarnowskim i Maciejem Kaczmarkiem (wszyscy Azymut Osie, Szkoła Podstawowa w Osiu)

• TJ juniorzy – Miłosz Wąsikowski, a kolejne miejsca zajęli: 2. Julia Aniszewska i Jan Cichocki, 3. Dominik Chudecki (wszyscy Azymut Osie).

Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach zaawansowania i wiekowych w pucharach regionalnych odnieśli:

• TP (początkujący) oraz TD dzieci (do 13 lat) – Sara Adametz, Antonina Bocian i Weronika Zielińska z Azymutu Osie

• TT niezaawansowani oraz jednocześnie TM młodzież – Aniela Bettka, Anna Deinowska i Natalia Wąsikowska (Azymut)

• TU (średnio zaawansowani, razem juniorzy i seniorzy) i na tej trasie TJ Melania Czarnowska i Miłosz Wąsikowski z Azymutu

• TZ zaawansowani – Przemysław Tafliński (SkarMat Toruń)

• TTr długodystansowa nocna – kilka zespołów wspólnie – Dawid Adrych z Gdańska, Marcin i Michał Frozyna również z Gdańska, Anna i Jarosław Kamińscy ze Starogardu Gdańskiego oraz Jakub i Mirosław Woronowie z Bydgoszczy

• TR rowerowa – Adam Kot i Tomasz Waleńczak z Gdańska.

W związku z obchodzonym Rokiem Rzeki Wdy uczestnicy imprezy wzięli również udział w konkursie wiedzy o Wdzie i jej dorzeczu. Test w Żurze rozwiązywali też motocykliści i samochodziarze uczestniczący we Włóczędze nad Wdą pamięci Zbysława Budzyńskiego.

Zarząd Bractwa Czarnej Wody dziękuje współorganizatorom, bez których nie udałoby się przygotować i przeprowadzić imprezy na dobrym poziomie merytorycznym i logistycznym. Byli nimi – Ekipa Boruta z Czerska, Wdecki Park Krajobrazowy, Nadleśnictwa Dąbrowa, Osie i Trzebciny, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, Klub Imprez na Orientację Azymut Osie (wszyscy, razem z Bractwem, odpowiadali za przygotowanie merytoryczne - trasy, mapy, budowa tras w terenie), Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Osie i Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu (zabezpieczenie tras i imprezy), Szkoła Podstawowa w Osiu (baza noclegowa i kuchnia), Gminny Ośrodek Kultury w Osiu i Sołectwo Wałkowiska (pole biwakowe w Żurze – baza główna imprezy), Sołectwo Miedzno (baza tras pieszych dla dorosłych).

Podziękowania kierujemy również do sponsorów. Finansowo wsparli nas Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Samorząd Powiatu Świeckiego i Samorząd Gminy Osie, a rzeczowo właściciele bądź opiekunowie baz imprezy w Osiu, Żurze i Miedznie.

Prezes Bractwa dziękuje też wszystkim członkom i sympatykom naszego stowarzyszenia, które pracowały przy przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy, promującej naszą małą Ojczyznę i jej mieszkańców.

tekst: Józef Malinowski


Ino 2019


Ino 2019


Ino 2019


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama