Budowa ul. Hoffmanna w Osiu

Osie, ul. Hoffmanna

Oczekiwana z niecierpliwością przez mieszkańców budowa ul. Prof. A. Hoffmanna w Osiu weszła w etap realizacji. Cała inwestycja przewiduje przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 0,6 km. wraz z budową nowej linii oświetleniowej i 13 lampami oświetlenia drogowego. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana nowa jezdnia o szerokości 6,0 m z betonowej kostki brukowej wraz z poboczami o szerokości 0,75 m. Prostopadle do ul. Dworcowej powstanie chodnik o szer. 2 mb., a na całej długości ulicy kompletne energooszczędne oświetlenie. W rozstrzygniętym w lutym br. przetargu udział wzięło 7 firm, z których najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z Bydgoszczy. Za swoje prace wykonawca zażądał kwotę 969 641,75 zł. Najdroższa oferta wynosiła 1 700 821,96 zł. Zadanie winno zostać zakończone do 30 września br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prognozowana kwota dofinansowania wynosi do 63,36% kosztów kwalifikowalnych.

Projektowana w 2019 r. przebudowa drogi - ul. Prof. Alfonsa Hoffmanna w OsiuTak wyglądała droga w połowie czerwca 2019 r.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama