Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci na trasie Osie-Stara Rzeka-Radańska-Osie Wybudowania-Osie

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”.


Osie, 09.08.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.7.2019.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych

Wiesław Fryszka

Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 2,29 zł / km

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  2. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : termin płatności

1.Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych

Wiesław Fryszka

Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 2,29 zł / km (60 pkt)

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni (40 pkt)

Razem: 100 pkt

2. Usługi Transportowe Stanisław Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 2,89 zł / km (47,54 pkt)

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni (40 pkt)

Razem: 87,54 pkt

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych Wiesław Fryszka, Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

6. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama