Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Osie.

poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,

c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

8. Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”.

9. Wolne wnioski i dyskusja

10. Zakończenie obrad sesji.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama