Podsumowanie projektu "Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie"

Dnia 30 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, podczas którego podsumowano realizację projektu unijnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. "Integracja społeczna- przyszłością w Gminie Osie".
Spotkanie rozpoczęła Kierownik GOPS w Osiu Pani Mirosława Felczykowska, przypominając cele i działania projektu.

Projekt ropoczął się w marcu 2018 r. i trwał do sierpnia 2019 r. W projekcie wzięło udział 12 kobiet w wieku 60+, z terenu Gminy Osie. Przez 18 m-cy trwania projektu zrealizowalismy bogaty program, który obejmował działania aktywizujące m.in. warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, spotkania z psychologiem, lekarzami różnych specjalności m.in. laryngologiem, kardiologiem, ortopedą. Uczestniczki projektu miały również możliwość skorzystania z rehabilitacji. W ofercie znalazły się również zajęcia taneczne
i sportowe. W ramach projektu zorganizowano 6 wyjazdów integracyjno- edukacyjnych do Filharmonii i Opery w Bydgoszczy, CKK Jordanki w Toruniu, Wielkiej Nieszawki oraz Torunia i Ciechocinka. Spotkanie stało się również okazją do refleksji nad tym, co Uczestniczki zyskały poprzez udział w projekcie? Jako najważniejsze korzyści należy uznać: podniesienie aktywności społecznej, uzyskanie nowych umiejętności, poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Dla zespołu projektowego realizacja projektu była cennym doświadczeniem, które zamierza wykorzystywać w przyszłości. Najważniejsze z nich to lepsze poznanie potrzeb Seniorów.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama