Doynki gminne w Osiu - fot. Marek LejkKolejny raz w naszej gminie bylimy wiadkami rolniczego wita. Niedzielne obchody doynkowe rozpocza msza w. w kociele parafialnym w Osiu. Uroczysty korowd z wiecem przygotowanym przez rolnikw wsi Pruskie przeszed ulicami Osia. Hymn i przekazanie wieca wraz z chlebem upieczonym z tegorocznych zb Gospodarzowi Doynek, panu Romanowi Wakowskiemu zakoczyo cz oficjaln. Po niej R. Wakowski, starym zwyczajem dzieli si chlebem z obecnymi na stadionie uczestnikami rolniczego wita. W tym czasie nastpiy wystpy artystyczne i konkursy. Na pocztek zaprezentowa si zesp ?Chabry? dziaajcy przy Gminnym Orodku Kultury...

Dalej zebrani mieszkacy gminy mieli okazj uczestniczy w licznych konkursach skierowanych do reprezentantw poszczeglnych soectw. R. Wakowski podsumowa take konkurs na najpikniejszy ogrd w gminie. Barwnie zaprezentoway si stoiska przygotowane przez mieszkacw naszych wsi. Pieczywo, ciasta, potrawy regionalne i nalewki dominoway na kadym stanowisku. Na posmakowanie wielu potraw i napojw skusi si kady, kto w rolnicze wito znalaz si na oskim stadionie.

(fot. Marek J. Lejk)


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama