Nowe chodniki w Brzezinach

Nowe chodniki - Brzeziny, gm. OsieW roku ubiegym w Brzezinach Gmina Osie wybudowaa kanalizacj sanitarn oraz wykonaa modernizacj sieci wodocigowej ( wymiana rur azbestowych i wykonanie nowych przyczy wody). Jednoczenie  kosztem 160 tys. z pooono now nawierzchni asfaltow. W tym roku przysza kolej na wykonanie chodnikw. Wzdu caej jezdni, po obu stronach, uoono z kostki betonowej nowe chodniki o dugoci ok. 700 mb. Koszt budowy chodnikw z krawnikami i odwodnieniem ulicy wynis prawie 170 tys. z z czego poow sfinansowao Starostwo Powiatowe w wieciu. Mamy nadziej, i nowe chodniki przyczyni si do wygody pieszych, poprawi bezpieczestwo, w szczeglnoci dzieci dochodzcych do szkoy oraz poprawi estetyk wsi. (Tekst: M.J.G.)
fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama