Mini Orlik 2012 w Brzezinach

Brzeziny - zebranie wiejskie. Fot. Marek J. LejkW wtorek, 19 padziernika 2010 r. we wsi Brzeziny odbyo si zebranie soeckie na ktrym sotys wsi Dariusz Bocian podsumowa mijajcy rok. A by to rok udany dla mieszkacw soectwa, bowiem w czerwcu uzyskali moliwo przyczenia si do sieci kanalizacyjnej, a we wrzeniu br. po obu stronach drogi przebiegajcej przez wie pooone zostay chodniki z kostki brukowej. W ten sposb mieszkacy zyskali nie tylko bezpieczestwo, ale i popraw estetyki wsi. Teraz wiele zaley od nich samych. Temu te suyo ostatnie zebranie, w ktrym uczestniczy Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy Osie i Micha Grabski - Wjt Gminy Osie...

Pierwszy z nich podumowa dotychczasowe dziaania Rady Gminy w zakresie lokalnego prawodawstwa i z uznaniem odnis si do aktywnoci w konkursach o gminnym zasigu, a take udziale przedtawicieli soectwa w Doynkach Gminnych. Natomiast Micha Grabski podsumowa wydarzenia inwestycyjne zrealizowane na terenie gminy. Jednoczenie przedstawi projekt planu rozwoju miejscowoci Brzeziny, w ktrym zawarto pomysy zebrane od mieszkacw i zwizane z popraw jakoci ycia we wsi. Zebrani mieszkacy wsi jednogonie zdecydowali o przyjciu Planu Rozwoju Miejscowoci Brzeziny na lata 2010-2018, w ktrym oprcz zapisw o modernizacji drg, czy nowym owietleniu znajduje si pomys budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzczni poliuretanowej na wzr boisk budowanych w projekcie Orlik 2012. Nowe boisko zlokalizowane zostao przy Szkole Podstawowej. Projekt budowy boiska ma ogromn szans realizacji, bowiem przy jego realizacji przewiduje si dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich - Odnowa Wsi. Obecnie przygotowywany jest projekt techniczny i wniosek o dofinansowanie. 


fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama