Ogrody w naszej gminie nagrodzone

W roku biecym ju po raz pity komisja w skadzie: Pani Danuta Noga, Pani Felicja Han i Pan Henryk Guzman oceniaa estetyk ogrodw i posesji w ramach konkursu ?Estetyczna zagroda, adna posesja? organizowanego pod patronatem Przewodniczcego Rady Gminy Osie Romana Wakowskiego. Wytypowanie najlepszych ogrodw nie byo dla komisji atwym zadaniem, poniewa z roku na rok nasze ogrody i posesje s coraz adniejsze, a do konkursu przystpuje coraz wicej mieszkacw gminy. Komisja zdecydowaa si na ujcie laureatw w 3 kategorie i tak do pierwszej zaliczono 10 osb, do drugiej 17 oraz do trzeciej 16.

Wyrnieni waciciele posesji otrzymali jako nagrody talony z moliwoci realizacji w szkce drzew i krzeww ozdobnych we Franku. Talony miay warto: w I kategorii 60 z., w II ? 50 z. oraz w III ? 40 z. Ponadto laureatom konkursu zagwarantowano bezpatny przejazd do w/w szkki, gdzie oprcz realizacji talonw dokonali sporego zakupu dodatkowych drzew i krzeww ozdobnych. Wszystkim uczestnikom V edycji konkursu dzikujemy za udzia, a wyrnionym osobom gratulujemy. Kolejny konkurs za rok.


(Tekst: R.Wakowski)

fot. NadesaneReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama