Grzybek - kolejne miejsce rekreacji

Grzybek, gm. Osie - fot. Marek J. LejkO planach budowy miejsca rekreacji w Grzybku pisalimy ju wczeniej. Wybudowany we wrzeniu br. obiekt przy Orodku Nadlenictwa Osie jest ju od kilku tygodni uytkowany przez wci licznych o tej porze spacerowiczw, rowerzystw i innych zwolennikw aktywnego wypoczynku. Jestemy przekonani, e kiedy przyjdzie wiosna, teren zabudowany zadaszonymi wiatami, z miejscem na ognisko i urzdzonym boiskiem do piki plaowej zattni gwarem dzieci, modziey i dorosych. Dla osb niepenosprawnych, a do nowych wiat, wybudowany zosta dogodny podjazd z kostki brukowej... 

Miejsce rekreacji w Grzybku jest jednym z czterech miejsc, jakie w tym roku znalazy uznanie w oczach komisji konkursowej Urzdu Marszakowskiego w Toruniu. One te otrzymay dotacj dotacje celowe dla gmin w ramach realizacji zadania ?Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich?, majcych na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkacw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Kwota dotacji dla kadej gminy wyniosa 13,3 tysica zotych. Pozostae 13 tysicy zotych na realizacj projektu pochodzio z budetu gminy.

Przypomnijmy, e w tym roku powsta duy kompleks do obsugi spyww kajakowych w urze, ktry przez kilka letnich miesicy zyska dobr saw w regionie Borw Tucholskich i na wodnym szlaku kajakowym rzeki Wdy. Na to przedsiwzicie Gmina Osie uzyskaa wsparcie finansowe w kwocie ponad 200 ty. ze rodkw unijnych z PROW w ramach programu Odnowa Wsi. A ju w przyszym roku rozpocznie si modernizacja kpieliska w Tleniu. To ogromny projekt, adresowany dla mieszkacw i turystw,  na ktry Gmina Osie otrzymaa rodki finansowe w wysokoci 276 ty. z. z konkursu ogoszonego przez Lokaln Grup Dziaania Bory Tucholskie, w ramach programu Odnowa Wsi. Take w przyszym roku planowana jest budowa miejsca rekreacji w ku, tu przy szkole podstawowej. Tam planujemy utwardzi teren, ustawi wiaty, awy do siedzenia, oraz hutawk dla dzieci.  Na to zadanie LGD Bory Tucholskie przyznao dotacj w wysokoci 19 ty. zotych. Jednym sowem w gminie przybywa miejsc, w ktrych mona si zatrzyma, odpocz, czy zorganizowa ma lub du imprez plenerow. 

(fot. Marek. J. Lejk)

27. Czesaw Noga

28. Krzysztof Otlewski

29. Konrad Paliwoda

30. Jan Pawlak

31. Franciszek Pepliski

32. Andrzej Pomiski

33. Czesaw Ryski

34. Lech Ryski

35. Tadeusz Rytlewski

36. Przemysaw Siekierkowski

37. Halina Spychalska

38. Jerzy Spychalski

39. Jerzy Tkaczyk

40. Henryk Wakowski

41. Roman Wakowski

42. Bogusaw Winiewski

43. Edward Zemke

44. Pawe Zimniak

45. Barbara Studziska

46. Eugenia Lisiecka

47. Beata Jaga

48. Danuta Noga

49. Marek Lejk

50. Julian Krasucki

51. Krystyna Krupa

52. Andrzej Sitkiewicz

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama