Gmina Osie - Niepodległość 2010Kolejna rocznica Święta Niepodległości obchodzona była w uroczyście w całym kraju. Nie inaczej było w Gminie Osie. Całość obchodów rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Ks. Konrada Baumgarta i Ks. Stefana Kuklińskiego w Kościele Parafialnym w Osiu. Nastepnie delegacje i radni Rady Gminy Osie  złożyli kwiaty na mogiłach pomordowanych w okresie II wojny światowej. Szczególny charakter przybrała uroczystość złożenia wieńców przez delegacje poszczególnych instytucji i zakładów pracy z terenu naszej gminy przy tablicy poświęconej mieszkańcom Osia, którzy w latach 1939-1945 za wiarę i ojczyznę oddali swoje życie...

Tak ważna w historii rocznica jest także okazją do chwil refleksji i podsumowań, które miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu. W salii widowiskowej GOK, Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski powitał wszystkich zgromadzonych. Referat okolicznościowy, obejmujący drogę do niepodległości, wygłosił Dyrektor Zespołu Szkół w Osiu Marek Miesała. Następnie, w imieniu Ministra Rolnictwa Michał Grabski i Roman Waśkowski,  wręczyli odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" dla naszych rolników.  Odznaczenia te otrzymali: Ewa Spychalska z Łążka, Piotr Konieczka z Miedzna, Jerzy Kuziemski z Radańskiej, Roman Błażejewski z Osia i Roman Stosik z Osia. I to nie koniec wyróżnień. Od czterech lat dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy wręczane są statuetki "Zasłużony dla Gminy Osie" przedstawiające koła ze złamaną osią. Przypominamy, przed tygodniem "Złote Koła" otrzymało małżeństwo Mirosława i Mirosław Gzella. W trakcie obchodów Święta Niepodległości, Michał Grabski i Roman Waśkowski "Brązowe Koła" wręczyli Bożenie i Markowi Malinowskim, a "Złote Koła" odebrało kolejne małżeństwo: Wiesława i Krzysztof Otlewscy. Znamiennym jest fakt, że tym razem statuetki przypadły w udziale przedstawicielom branży drzewnej. Natomiast z rąk Alicji Bobińskiej Prezesa Ośrodka Rehabilitacji i Wypoczynku ?Perła?  i jednocześnie Przewodniczącej Kapituły Nagrody Głównej wyróżnienie za "Zasługi dla rozwoju turystyki w Tleniui" otrzymał Marek J. Lejk, za jego wkład w rozwój i promowanie turystyki. Przypominamy, że w poprzednich latach takie nagrody otrzymali: Michał Grabski i Andrzej Kowalski.  Ostatnim akcentem obchodów był występ artystyczny dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Osiu. Widowisko słowno - muzyczne przygotowali nauczyciele z Zespołu Szkół w Osiu: Bogumiła Karpus i Krzysztof Kufel. Na całością prawidłowiego przebiegu obchodów Święta Niepodległości czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.


(fot. Marek J. Lejk)Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama