Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Pruskie logoW sobot 27.11.2010 na zebraniu zaoycielskim mieszkacy wsi Pruskie  powoali do ycia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.    Jest to inicjatywa spoeczna 18 osobowej grupy mieszkacw, ktrej celem bdzie pozyskiwanie  funduszw, w tym rodkw unijnych,  m.in. na poszerzenie dziaalnoci wiejskiej wietlicy, miejsce zabaw dla najmodszych, zaplecze sportowe dla  modziey i dorosych,  upikszenie wsi  i dziaania  majce zintegrowa mieszkacw Pruskich, wspiera ich aktywno i umoliwi rozwj zainteresowa... Pruskie logoTo wszystko ma take promowa nasz pikn wie i sprawi, e mieszkacom wsi Pruskie bdzie si mieszkao pikniej, wygodniej i ciekawiej. W pierwszej czci zebrania, przy szerokim udziale mieszkacw, Mieczysaw Plewacki  zaprezentowa, w intersujcej multimedialnej formie, cele Stowarzyszenia i jego statut. Zgromadzeni obejrzeli take ciekawy film, pokazujcy dorobek wsi Anioowo i podobnego stowarzyszenia, dziaajcego tam od 5 lat. Go zebrania, pan Andrzej Kowalski, dyrektor Gminnego Orodka Kultury w Osiu, przedstawi informacje o innych stowarzyszeniach dziaajcych  na terenie naszej gminy , zasadach i celach ich dziaania. Po przerwie, w drugiej czci spotkania, uczestniczyli juz tylko czonkowie-zaoyciele , ktrzy  w gosowaniu przyjli statut oraz  uchway powoujce 5-cio osobowy zarzd   i  3-osobow komisj rewizyjn.  Przyjte dokumenty zostan teraz  zoone w sdzie rejestrowym w Bydgoszczy.  (Tekst: Grayna Linda)

fot. nadesane
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama