Rada Gminy OsieW dniu 30 listopada 2010 r. w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbya si pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Osie. W trakcie majcych charakter organizacyjny obrad radni dokonali wyboru przewodniczcego i wiceprzewodniczcego rady oraz powoano stae komisje rady. Przewodniczcym Rady Gminy Osie VI kadencji zosta ponownie wybrany Roman Wakowski z Tlenia. Wiceprzewodniczcym Rady Gminy Osie zosta Lech Ryski z Osia...

Przewodniczc Komisji Rewizyjnej zostaa Irena Kozowska. W skad tej komisji weszli nastpujcy radni: Henryk Jdryczka, Kazimierz nastrny, Jerzy Spychalski i Katarzyna Grecka. Komisje Gospodarrcz reprezentowa bd Wojciech Kater - Przewodniczcy i czonkowie: Przemysaw Siekierkowski, Lech Ryski, Jerzy Spychalski, Irena Kozowska, Dawid Warzyski, Janusz Poroyski i Kazimierz Nastrny. W Komisji Spoecznej dziaa bd: Jacek Bocian - Przewodniczcy oraz Mariusz Deinowski, Krzysztof Ryski, Roman Wakowski, Dawid Warzyski, ukasz Sowiski, Henryk Jdryczka, Janusz Poroyski i Katarzyna Grecka. Wszystkim yczymy owocnej pracy i sukcesw w dziaalnoci rady. Natomiast tydzie poniej, w dniu 6 grudnia 2010 r. odbya si kolejna - II sesja Rady Gminy Osie,  ktrej gwnym tematem byo lubowanie Michaa Grabskiego na Wjta Gminy Osie.

fot. Mateusz Puchowski i Marek J. Lejk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama