OsieW minionym tygodniu w soectwie Osie rozstrzygnito kolejny konkursy na wiateczny wystrj wok swoich nieruchomoci. Jak zwykle, owietlone tysicami migoczcych wiateek drzewa, ogrodzenia, elewacje i dachy wzbudzay zaciekawienie ssiadw i przypadkowych osb. Z oddali wida, e z roku na rok ozdoby s nie tylko liczniejsze i bardziej kolorowe, ale te coraz czciej przedstawiaj mniejsze lub wiksze witeczne kompozycje. 

W tym roku Komisja konkursowa w skadzie: Felicja Han ? przewodniczca,  Zofia Partyka ? sotys wsi Osie, Henryk Wakowski - czonek Rady Soeckiej i  Zygmunt Damrath - czonek Rady Soeckiej po przegldzie soectwa Osie dokonanym w grudniu ubiegego roku, postanowia nagrodzi trzydziestu trzech wacicieli nieruchomoci.  Uroczyste wrczenie nagrd odbyo si 13 stycznia 2011 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu. Nagrody rzeczowe wrczali Micha Grabski -Wjt Gminy Osie, Henryk Wakowski -czonek Rady Soeckiej oraz Lech Ryski - Zastpca Przewodniczcego Rady Gminy Osie.

Spord wielu pieknych i wymagajcych ogromu pracy przy instalacji wystrojw witecznych komisja postanowia wyrni niektre z nieruchomoci. Te specjalne wyrnienia otrzymali:

  • Edmund Winowiecki
  • Feliks Skrzoska
  • Elbieta Miechowiecka
  • Krzysztof Kwidziski
  • Sebastian Wsikowski
  • Daniela Mikulska.

My ze swojej strony gratulujemy wszystkim mieszkacom Osie, soectwa Osie i gminy Osie, bo na witeczny charakter naszych wsi pracowao wiele rodzin.  A na to, co poka nasi mieszkacy podczas nastpnych wit, a ju zapowiadaj kolejne nowoci, przyjdzie nam poczeka do grudnia.


Osie


Osie

Osie
Fot. Karolina Powiera i Lech Ryski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama