Wjt Gminy Osie informuje, e w najbliszych dniach na terenie Gminy Osie odbd si zebrania wyborcze sotysw i rad soeckich w soectwach gminy Osie. Poniej przedstawiamy harmonogram zebra.Soectwo
Dzie
Godzina
Miejsce
1
Jaszcz
10.03.2011 r.
17.00
Mieszkanie Pastwa Ireny i Romana Kozowskich
2
Miedzno
11.03.2011 r.18.00
wietlica wiejska Miedzno
3
Tle
12.03.2011 r.17.00
ORiW PERA w Tleniu
4
ek
16.03.2011 r.17.00
Szkoa Podstawowa w ku
5
Stara Rzeka
15.03.2011 r.18.00
Mieszkanie Pastwa Kwanik
6
Osie
17.03.2011 r.17.00
GOK Osie
7
Brzeziny
18.03.2011 r.18.00
Remiza OSP Brzeziny
8
Pruskie
19.03.2011 r.18.00
wietlica wiejska Pruskie
9
Wakowiska
21.03.2011 r.17.00
wietlica elektrowni ?ur?
10
Radaska
22.03.2011 r.17.00
GOK Osie
11
Wierzchy
23.03.2011 r.17.00
Szkoa Podstawowa w Wierzchach

Zarzdzenie nr 7/11 Wjta Gminy Osie z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie okrelenia terminw zebra wyborczych sotysw i rad soeckich w soectwach gminy Osie znajduje si na stronie BIP Osie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama