OsieDroga Osie - Krplewice jest jedn z najwaniejszych drg powiatowych w powiecie wieckim. Kadego dnia przemieszczaj si ni setki pojazdw osobowych i ciarowych - w wikszoci dojedzajcych do Osia i okolicznych wsi, ale te s to pojazdy z towarem i pracownikami, wyjedzajce z zakadw produkcyjnych w Osiu. Droga ta, to okno na wiat dla naszych mieszkacw i przedsibiorcw. To te droga dla licznych mieszkacw powiatu wieckiego zatrudnionych w zakadach przetwrstwa misnego, stalarniach i punktach handlowych i usugowych. Z roku na rok, zwaszcza po zimie, nawierzchnia drogi ulega silnej deprecjacji. Przestay pomaga dorane remonty, atanie dziur i naprawa poboczy.


Biorc pod uwag znaczenie tej drogi Powiat wiecki przygotowa projekt jej modernizacji. Przetarg na t inwestycj wygrao wieckie Przedsibiorstwo Drg i Mostw i to ono od dwch tygodni modernizuje ulice i chodniki w Osiu. Kosztem ponad 6 mln zotych, na ktre skadaj si pienidze Powiatu wieckiego, rodki z Unii Europejskiej oraz Gminy Osie wyremontowana zostanie nawierzchnia ulicy Sienkiewicza i Dworcowej w Osiu (nowy asfalt), przebudowane skrzyowania, chodniki, przepusty i pobocza. Nowej nawierzchni asfaltowej doczeka si caa droga na odcinku od Osia do Krplewic, tj. do skrzyowania z drog wojewdzk. W Osiu, na jednym z przej dla pieszych, pojawi si te sygnalizacja wietlna, a przy istniejcych przystankach autobusowych poprawiajce bezpieczestwo zatoki. 


Jestemy przekonami, e dzisiejsze utrudnienia w ruchu drogowym w centrum Osia, a zwizane z modernizacj drogi, za dwa, trzy tygodnie przejd do historii. Za to my bdziemy cieszy si z drogi, ktra jest normalnoci w cywilizowanym wiecie.fot. Marej J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama