Zebranie wiejskie w Tleniu - fot. Marek J. LejkW marcu br. na terenie Gminy Osie odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których dokonano wyborów do władz sołectw, tj. sołtysów i rad sołeckich. Najwyższ± frekwencję odnotowali¶my na zebraniu w Pruskich (63%), najniższ± w Osiu (4%). W zebraniach uczestniczyli Roman Wa¶kowski ? Przewodnicz±cy Rady Gminy Osie i Michał Grabski ? Wójt Gminy Osie, który nie tylko zwoływał zebrania, ale też je prowadził.

W trakcie spotkań nasi mieszkańcy wybrali 11 sołtysów i 35 członków rad sołeckich. W¶ród wybranych sołtysów funkcję sołtysa objęło 5 kobiet i 6 mężczyzn. Po raz pierwszy funkcję sołtysa będ± sprawować: Mirosław Dr±żkowski w Ł±żku, Krystyna Parteka w Radańskiej, Teresa Szamocka w Tleniu i Janina Warzyńska w Osiu. W pozostałych wsiach nadal będ± rz±dzić osoby z dużym do¶wiadczeniem nabytym w poprzednich kadencjach: Dariusz Bocian w Brzezinach, Ewa Czerwińska w Miedznie, Irena Kozłowska w Jaszczu, Zbigniew Kwa¶nik w Starej Rzece, Piotr Pilarski w Pruskich, Włodzimierz Powierża w Wałkowiskach i Zbigniew Umerski we Wierzchach. Wszystkim życzymy wielu sukcesów w działalno¶ci dla dobra swoich wsi. Jednocze¶nie dziękujemy byłym sołtysom: Zofii Partyce z Osia, Stanisławowi Chabowskiemu z Tlenia, Józefowi Reszka z Ł±żka i Reginie Stawarz z Radańskiej za po¶więcenie, trud i wysiłek, jaki włożyli przez wiele lat w działania społeczne i gospodarcze na terenie swoich sołectw.(fot. Marek J. Lejk)


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama