Sto lat w Tleniu

Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk

12 kwietnia 2011 roku w Tleniu odbya si niezwyka uroczysto, bowiem 100 lat temu, w miejscowoci Buer w Niemczech, urodzia si Maria Cika. Bya pierwszym dzieckiem Pastwa Bukowskich, ktrzy przed I wojn wiatow udali si do Niemiec w celach zarobkowych. Siedem lat pniej, bo w kwietniu 1918 roku rodzina Bukowskich powrcia do wolnej ju, niepodlegej Polski. Przed wybuchem II wojny wiatowej, Pani Maria wysza za m za Leona Cikiego - waciciela zakadu dekarskiego w Nakle.

W 2006 roku Pani Maria przeprowadzia si do Tlenia, gdzie przebywa pod troskliw opiek Marianny i Edmunda Kania - siostrzenicy i jej ma. Pani Maria doczekaa si trzech prawnukw i jednego praprawnuka.


Z okazji rocznicy Jej urodzin, yczenia 200 lat ycia, zdrowia i pomylnoci zoyli przedstawiciele wadz gminy Osie: Roman Wakowski - Przewodniczcy Rady Gminy, Micha Grabski - Wjt Gminy Osie i Krystyna Krupa - Kierownik USC w Osiu. Gocie z przyjemnoci zapoznali si z yczeniami zoonymi jubilatce przez Biskupa Pelpliskiego Jana Bernarda Szlag, Donalda Tuska - Prezesa Rady Ministrw Rzeczypospolitej Polskiej i Ew Mes - Wojewod Kujawsko - Pomorskiego. Do tych ycze, z okazji piknego i wyjtkowego jubileuszu przycza si take redakcja serwisu internetowego www.osie.pl.

Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


Krystyna Krupa i Roman Wakowski. Fot. Marek J. Lejk


Maria Cika. Fot. Marek J. Lejk


fot. Marek J. Lejk
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama