GOPS Osie zaprasza na szkolenia

GOPS OsieW miesicu padzierniku br. GOPS Osie podsumowa kolejn edycj projektu systemowego, kierowanego do osb korzystajcych z pomocy spoecznej, zatrudnionych lub niezatrudnionych, zagroonych wykluczeniem spoecznym i zawodowym, w wieku aktywnoci zawodowej lub nieaktywnych zawodowo. Podczas spotkania 22 uczestniczkom projektu zostay wrczone certyfikaty i zawiadczenia potwierdzajce zdobyte umiejtnoci. W tym roku uczestniczki projektu otrzymay moliwo uczestnictwa w kursie konserwator powierzchni paskich i terenw zielonych oraz kurs ABC Biznesu poczony z kursem na prawo jazdy kat.B. Ponadto 10 uczestniczkom sfinansowano kurs z zakresu obsugi komputera. Od nowego roku GOPS Osie organizuje kolejny projekt z zakresu szkole i doradztwa...


OGOSZENIE

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Osiu zaprasza do udziau w kolejnej ju edycji projektu systemowego realizowanego w ramach Priorytetu VII ?Promocja integracji spoecznej?. Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Projekt adresowany jest do osb bezrobotnych, nie podejmujcych zatrudnienia korzystajcych ze wiadcze z pomocy spoecznej i inne.

Szczeglnie zapraszamy osoby niepenosprawne!

Celem oglnym projektu jest wzrost aktywnoci zawodowej i spoecznej wrd bezrobotnych i nie podejmujcych zatrudnienia mieszkacw gminy Osie na lata 2012-2013.

W ramach projektu jego uczestnicy bd objci kontraktami socjalnymi w ramach, ktrego oferujemy m.in.

- doradztwo zawodowe

- trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych ( m.in. spotkania z psychologiem, pedagogiem)

- szkolenia zawodowe

- wsparcie finansowe (na okres uczestnictwa w projekcie)

- moliwo uzupenienia lub zdobycia wyksztacenia na poziomie (podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjanym lub policealnym) w formie zaj szkolnych na lata 2012-2013.

Osoby chtne prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w biurze projektu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Osiu (pok.20) oraz poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 32 09 732. Zapraszamy!!!


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama