Spotkanie Noworoczne

W dniu 6.01.2012 r. w wito Trzech Krli na sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu odbyo si coroczne spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedsibiorcy, ksia, kierownicy instytucji z terenu gminy, kierownicy  jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Gminy Osie , sotysi , prezesi spek i organizacji pozarzdowych oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych z Torunia jako go szczeglny i jednoczenie mieszkaniec naszej gminy.

Przybyych goci przywita Przewodniczcy Rady Gminy Osie P. Roman Wakowski, ktry przedstawi rwnie kilka danych statystycznych o naszej gminie. Nastpnie na scenie zaprezentowa swj minirecital zespl wokalny "Studia Piosenki Modzieowej" dziaajcy w Gminnym Orodku Kultury w Osiu pod kierownictwem P. Andrzeja kosia z Bydgoszczy. Wjt Gminy Osie P. Micha Grabski przedstawi prezentacj multimedialn z dokona gospodarczych, spoecznych  i kulturalno-sportowych w gminie w okresie 2011 roku. Na koniec przy lampce szampana wszyscy zoyli sobie yczenia na nowy 2012 rok.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama