Pruskiewietlica wiejska w Pruskich ttni yciem. Wykonana z inicjatywy sotysa i Rady Soeckiej modernizacja ogrzewania pozwala na realizacj przedsiwzi w wietlicy bez wzgldu na por roku. Poniej przedstawiamy relacj ze spotkania mikoajkowego z grudnia ub. roku. zorganizowanego dla dzieci i dorosych. W czasie tego wieczoru piewano koldy, przeprowadzono szereg konkursw oraz zaprezentowano wystaw ozdb choinkowych wykonanych przez dzieci. Sponsorami nagrd byli: Przewodniczcy Rady Gminy Osie Roman Wakowski oraz Sotys i Rada Soecka Wsi Pruskie. A nowe ogrzewanie tylko potgowao ciep atmosfer w wietlicy.


Fot. Alfred TurzyskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama