Urzd Gminy Osie informuje, e w dniu 14.02.2012 r. o godz. 16.30 w Gminnym Orodku Kultury odbdzie si spotkanie informacyjne dla mieszkacw gminy zwizane z tematem uzyskania dopat  do KOLEKTORW SONECZNYCH w wysokoci 45% z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania zainetesowani uzyskaj podstawowe informacje o systemach solarnych i moliwoci ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Kolektory soneczne staj si w coraz wikszym stopniu nierozcznym elementem wyposaenia kadego nowo budowanego domu w Polsce. Rosnce ceny konwencjonalnych nonikw energii zmuszaj inwestorw indywidualnych, jak i instytucjonalnych, do oszczdzania poprzez inwestowanie w odnawialne rda energii. Jednym z podstawowych i tanich w pozyskaniu rde takiej energii stay si na pocztku lat 70. kolektory soneczne, w szczeglnoci w krajach zlokalizowanych na poudniu Europy. Warunki klimatyczne umoliwiay zastosowanie stosunkowo prostych konstrukcyjnie tzw. paskich kolektorw sonecznych, umoliwiajcych pozyskiwanie energii cieplnej na potrzeby ciepej wody uytkowej lub podgrzewania wody basenowej. Rozwj polskiego rynku kolektorw sonecznych wymuszony zosta stale rosncymi cenami konwencjonalnych nonikw energii i przyspieszony dostpnoci gotowych rozwiza konstrukcyjnych z takich krajw jak Niemcy, Austria czy Wochy. W pierwszej kolejnoci popularno zdobyy kolektory paskie. Dzisiaj rynek energetyczny zosta wzbogacony o nowe technologie pozwalajce znacznie zmniejszy  koszty wytworzenia ciepej wody uytkowej i koszty ogrzewania bydynku mieszkalnego, obiektu uytecznoci publicznej, czy te zakadu produkcyjnego.
Tekst na podstawie materiaw informacyjnych z www.amsol.pl

Fot. http://kolektoryslonecznekrakow.wordpress.com/


Fot. http://www.fachowyinstalator.pl/


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama