Ju poraz dziesity, dradycyjnie w "Tusty Czwartek" na sali widowiskowej GOK odbyo si podsumowanie konkursu na najpikniejsze dekoracje-wietlne posesji w okresie Boonarodzeniowym soectwa Osie. Komisja konkursowa w skadzie: Janina Warzyska,  Henryk Wakowski, Hanna Rink, Anna Grecka, Marek Walkusz, przy udziale i pomocy Pana Radnego Lecha Ryskiego dokonaa przegldu wszystkich posesji na terenie soectwa.

W wyniku pracy komisji nagrodzono 41 osb, ktre zdaniem komisji (a nie byo to atwe) miay najadniejszy wystrj swoich domw, ogrdkw, podwrek ........ Poniej publikujemy zdjcia z wrczenia drobnych upominkw dla tegorocznych laureatw konkursu i jednoczenie dzikujemy za trud pracy i wkad finansowy woony przez nich w celu upikszenia naszej miejscowoci.

Fot. Lech Ryski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama