Po II wojnie wiatowej gmina pozostaa na uboczu przemian gospodarczych. Przeprowadzona zostaa reforma rolna, pozosta cz ziemi dawnych folwarkw przejy pastwowe gospodarstwa rolne, a znaczn ilo gospodarstw opuszczonych przez ludno niemieck objli repatrianci ze wschodu. Nastpia migracja ludnoci gminy na ziemie odzyskane. Ostatecznie liczba mieszkacw gminy ustabilizowaa si na poziomie 5-5,5 ty. Osb i od wielu lat utrzymuje si w tych granicach.


W ostatnich latach daje si jednak zauway tendencja do zmniejszania si liczby mieszkacw w mniejszych miejscowociach przy rwnoczesnym zwikszaniu si ludnoci Osia.
W latach powojennych nastpi upadek rozwijajcego si przed wojn przemysu drzewnego. Jego tradycje podtrzymywaa do lat dziewidziesitych Spdzielnia Pracy "zgoda" i kilka zakadw rzemielniczych. Od lat dziewidziesitych wyranie zauwaalny jest ponowny rozwj tej dziedziny gospodarki.
Rozbudowie ulegy dotychczasowe zakady rzemielnicze, w tym: kilka zatrudniajcych od kilkunastu do kilkudziesiciu pracownikw oraz jeden majcy charakter kilkusetosobowego przedsibiorstwa. Podobne zjawisko mona zaobserwowa wrd zakadw przetwrstwa misnego i w chwili obecnej zamiast jednej masarni dziaa kilka zakadw tej brany, w tym jeden zakad o charakterze kilkusetosobowego przedsiebiorstwa.
Wspomniane zakady wraz z tymi, ktre przetrway okres przemian gospodarczych z przeomu lat osiemdziesitych i dziewidziesitych tworz rynek pracy, zapewniajcy miejsca pracy, ju nie tylko mieszkacom gminy, gmin ociennych, ale i powiatu wieckiego.
Rwnolegle nastpi na terenie gminy rozwj usug turystycznych, przy czym szczeglnego znaczenia nabra Tle, w ktrym powstao wiele orodkw wypoczynkowych, osiedli domkw letniskowych, kwater prywatnych i sezonowych placwek usugowych. Dalszemu rozwojowi tego typu dziaalnoci gospodarczej winno sprzyja systematyczne podnoszenie standardw usug turystycznych, zwiekszenie oferty turystycznej, realizacja gminnych programw rozwojowych oraz coraz szersza promocja terenu gminy i jej walorw przyrodniczych i krajoznawczych.

Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.
Od Redakcji: Niektre rdtytuy zostae zmienione. Zaktualizowano te zapisy w czci "Po II wojnie wiatowej"

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama