W styczniu 1920 r. wkroczyy na teren Pomorza oddziay generaa Hallera, przyczajc je na mocy postanowie traktatu wersalskiego do Polski.
Okolice Osia znalazy si w ramach utworzonego wojewdztwa pomorskiego, a cilej w pnocno-wschodniej czci powiatu wieckiego.
W roku 1933 w wyniku reformy administracyjnej Osie zostao siedzib gminy zbiorczej, w ktrej skad weszy poza nim: Jaszcz, Brzeziny, Grabowa Buchta, Wakowiska, ur, Miedzno, Stara Rzeka, Radaska, Tle, Wierzchy, Pruskie, ek, cki Piec, Zazdro i Laski.

Jej granice przetrway z niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego, bowiem tylko cki Piec, Zazdro i Laski zostay w okresie powojennym przyczone do gminy liwice.
Wjtem nowo zorganizowanej gminy zosta Ignacy Janiak, ktry peni t funkcj do wybuchu wojny. Obszar jej wynis 226,980 km2, a zamieszkiwao j (wg danych z 1930 r.) 6758 mieszkacw, w tym 388 Niemcw (9% ogu ludnoci), z ktrych najwicej, bo 258 zamieszkiwao soectwa brzeziny (40,8o).
Wg tych samych danych na terenie gminy dziaao osiem tartakw zatrudniajcych 181 pracownikw, zakad meblarski - 20 pracownikw, zakad betoniarski - 5 pracownikw, po kilka zakadw stolarskich, koodziejskich, krawieckich, szewskich, piekarniczych, masarskich, ciesielskich, kowalskich i innych. Istniao ponad 20 sklepw kolonialnych i 10 restauracji.
15 lutego 1930 roku zostaa oficjalnie oddana do uytku Elektrownia ur, ktra wraz z folwarkiem we Wierzchach, Osiu, Jaszczu i Grabowej Buchcie dopeniaa obraz ycia gospodarczego gminy i rynku pracy.
Ten ostatni okazywa si nie zawsze dostateczny, bowiem w latach 1922, 1931 i 1936 doszo na terenie Osia do wystpie bezrobotnych, zakoczonych interwencj wadz porzdkowych. U ich podstaw lea m.in. brak moliwoci rozadowania problemw zwizanych z zatrudnieniem, jakie w czasach pruskich stwarzaa migracja sezonowa.
Lata midzywojenne, to rwnie rozwj ycia politycznego, spoecznego i kulturalnego. Wrd organizacji politycznych prym wiody stronnictwa narodowe i narodowa partia robotnicza, dla ktrych Osie byo ostoj. Wrd organizacji spoecznych du popularnoci cieszyo si towarzystwo powstacw i wojakw, ktrego koa istniay w Osiu, Miedznie, Starej Rzece, ku, towarzystwa modziey polsko-katolickiej - Osie, ek i Miedzno.
W Osiu ponadto dziaay: towarzystwo gimnastyczne "Sok", zwizek inwalidw wojennych, "ogrdek" przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego, towarzystwo czytelni ludowych oraz sigajce rodowodem czasw pruskich chry "Cecylia", "Moniuszko", "Dzwon" i "Lutnia", a od 1939 r. "Halka".
Prnie dziaay te "utworzone jeszcze w czasach zaboru" placwki ochotniczej stray poarnej w Osiu, Miedznie i ku oraz kka rolnicze w Osiu i ku, a take towarzystwa rzemielnikw i towarzystwo kupcw.

Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.
Od Redakcji: Niektre rdtytuy zostae zmienione. Zaktualizowano te zapisy w czci "Po II wojnie wiatowej"

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama