Boisko w BrzezinachWjt Gminy Osie informuje o udzieleniu w dniu 08.05.2012 r. zamwienia publicznego pn. ?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowoci Brzeziny?.


Osie, 08.05.2012 r.

OGOSZENIE O UDZIELENIU ZAMWIENIA

?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowoci Brzeziny?.

 Numer ogoszenia: 144656 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012

 Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

Czy zamwienie byo przedmiotem ogoszenia w Biuletynie Zamwie Publicznych: tak, numer ogoszenia w BZP: 90756 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamwie Publicznych zostao zamieszczone ogoszenie o zmianie ogoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego:

?Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowoci Brzeziny?.

II.2) Rodzaj zamwienia: Roboty budowlane.

II.3) Okrelenie przedmiotu zamwienia:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, trybunami i utwardzeniem:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

- 1012,0 m2 - utwardzenie z kostki betonowej 286,6 m2

- dugo ogrodzenia - 136,0 m

- liczba siedzisk - 120 szt.

- roboty rne m.in. prace ziemne.

II.4) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 45.20.00.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

? Zamwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW na lata 2007-2013 w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMWIENIA: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTREMU UDZIELONO ZAMWIENIA:

? Konsorcjum : Firma Kaszub Ul. Rzemielnicza 3 83-307 Kiepino-Leszno

? AKADA-SPORT Sp. z o.o. Ul. Rzemielnicza 3, Leszno 83-307 Kiepino

? kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto zamwienia (bez VAT): 292605,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNISZ I NAJWYSZ CEN

? Cena wybranej oferty: 397290,00

? Oferta z najnisz cen: 397290,00

? Oferta z najwysz cen: 504924,18

? Waluta: PLN.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama