OSP MiedznoW dniu 14 kwietnia 2012r. w wietlicy wiejskiej w Miedznie odby si egzamin, ktry zakoczy szkolenie podstawowe Straakw Ochotnikw. Szkolenie rozpoczo si 14 stycznia br. z zajciami w soboty i niedziele. Do egzaminu podeszli 32 ochotnikw z trzech gmin: Osie, Drzycim i Warlubie. Wszyscy ochotnicy egzamin zdali z wynikiem pozytywnym. Po otrzymaniu wiadectwa ukoczenia szkolenia straacy bd mogli uczestniczy w akcjach ratowniczo - ganiczych. Szkolenie prowadzi st. ogm. Mirosaw Nagrski z Pastwowej Stray Poarnej w wieciu, a jednoczenie Komendant Gminnej OSP w Osiu. Towarzyszyli mu i wspomagali w szkoleniu koledzy z Pastwowej Stray Poarnej w wieciu. Przewodniczcym komisji egzaminacyjnej by kpt. Tomasz Sadecki.


fot. M. Nagrski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama