Nazwy geograficzne na terenie gminy s najczciej pochodzenia miejscowego i w wikszoci odzwierciedlaj cechy rodowiska geograficzno-przyrodniczego. Tak wic wystpuj nazwy powstae od cech terenu: ek - od gu czyli ki wrd pl, Stara Rzeka - od starego koryta Wdy, Wakowiska - od wyrwnanego terenu, Wierzchy od wyrazu wierzch (dawniej wirzch) oznaczajcego pagrek, wzniesienie.

Od nazw drzew pochodz nazwy: Osie - od osiki w znaczeniu osikowe, Dbowiec - lasu dbowego, Grabowa Buchta - zaktka, w ktrym rosn graby, Brzeziny - lasu brzozowego.
Nazwy Tle i Jaszcz wywodz si od nazw ryb odpowiednio kle i jazgarz, a waciwie starszej jej formy "jaszcz".
Wtpliwoci budzi pochodzenie nazwy Miedzno. I tak niektrzy specjalici z tego zakresu wywodz j od sowa "miedza" inni natomiast od wyrazu mid i w tym przypadku miaaby ona oznacza wie lub miejsce obfitujce w mid. Wydaje si to bardzo prawdopodobne ze wzgldu na jego do dzi przylene pooenie oraz fakt, e dopiero w czasach pruskich pozyskanie miodu z lenych barci zostao zahamowane.
Innego typu pochodzenie maj nazwy miejscowoci, ktre rozwiny si z dawnych mynw. Istnia bowiem w przeszoci zwyczaj nadawania im nazw od nazwisk lub imion pierwszych wacicieli. I tak nazwa ur pochodziaby od imienia ur, Grzybek od nazwiska grzyb lub grzybek, Ryszka - ryszka. W podobny sposb wywodzi si nazwa Pruskie tzn. od nazwiska Pruski, czyli ten, ktry wywodzi si z Pruszcza oraz Szarata od imienia Szarlotta.

Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.
Od Redakcji: Niektre rdtytuy zostae zmienione. Zaktualizowano te zapisy w czci "Po II wojnie wiatowej"

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama