Hoffmann Alfons (1885-1963)

Hoffmann AlfonsDr, in., dziaacz niepodlegociowy, instruktor polskiego towarzystwa gimnastycznego "Sok", czonek tajnej organizacji wojskowej Pomorza, kurier naczelnej rady ludowej, twrca zwizku piewaczego okrgu kaszubskiego oraz zwizku k piewaczych na prusy zachodnie, prezes i patron pomorskiego zwizku piewaczego, twrca elektryfikacji Pomorza gdaskiego, czonek pastwowej rady elektryfikacyjnej, prezes zarzdu gwnego stowarzyszenia elektrykw polskich.

Zwizany z Osiem w latach 1920- 38. Pocztkowo kierowa, przejt w lutym 1920 roku z rk niemieckich, budow elektrowni Grdek na Wdzie. Po zakoczeniu budowy i uruchomieniu zakadu w kwietniu 1923 roku, powoa do ycia jedno z najwikszych przedsibiorstw elektryfikacyjnych II Rzeczypospolitej - Pomorsk Elektrowni Krajow Grdek S.A.. Przedsibiorstwo to pod jego kierownictwem projektowao i budowao elektrownie wodne i cieplne, linie przesyowe najwyszych napi, produkowao w fabryce grzejnikw elektrycznych w Grdku wysokiej jakoci sprzt elektrotechniczny. By jednym z gwnych projektantw i dyrektorem budowy elektrowni ur na wdzie, uruchomionej w lutym 1930 roku - najwikszej elektrowni widnej o charakterze szczytowym polski midzywojennej. Powstay w zwizku z jej budow zalew urski o powierzchni 440 ha spowodowa rozwj turystyczny naszej gminy, szczeglnie tlenia. Jako dyrektor naczelny pk Grdek, popularyzowa bory tucholskie m.in. Poprzez organizowanie wycieczek dla harcerzy, skautw oraz czonkw stowarzyszenia elektrykw polskich, tworzenie k kajakowych, ktre urzdzay spywy Brd, Drwc, Wis, Wd oraz po jeziorach Szwajcarii kaszubskiej. Po II wojnie wiatowej, wsplnie z prof. Karolem Pomianowskim, pracowa nad projektem elektrowni koronowej na Brdzie, odda si te pracy naukowej jako profesor politechniki gdaskiej.


Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.
Od Redakcji: Niektre rdtytuy zostae zmienione. Zaktualizowano te zapisy w czci "Po II wojnie wiatowej"


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama