Ks. Jzef Semrau (1833-1904)Ksidz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, dziaacz narodowy i spoeczny, czonek Towarzystwa pomocy nauk dla modziey Prus zachodnich oraz Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa piewaczego w. Cecylii diecezji chemiskiej. Prowadzi dziaalno patriotyczn m. in. poprzez organizowanie uroczystoci upamitniajcych rocznice wanych w dziejach polski wydarze, nauczanie dzieci oraz modziey polskiego jzyka i historii, pieni narodowych. W 1892 roku doprowadzi do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszkacw Osia, na ktrym domagano si przywrcenia jzyka polskiego w szkoach, wysano te petycj do Berlina, przypominajc postanowienia kongresu wiedeskiego z 1815 roku, gwarantujce Polakom rwnouprawnienie, w tym prawo do wasnego jzyka. 


Ks. Jzef Semrau (1833-1904)Wrodzone uzdolnienia i zamiowania muzyczne sprawiy, e w roku 1880 zaoy w Oskiej parafii koo towarzystwa w. Cecylii, ktrego by dugoletnim prezesem oraz zorganizowa szko dla organistw, z ktrej wyszo wiele osb dobrze wyksztaconych tak pod wzgldem wykonawstwa jak i repertuaru. Opiekujc si robotnikami, wyjedajcymi na roboty sezonowe do Niemiec, zachca ich, aby oszczdzali i inwestowali zarobione pienidze w kupno ziemi, budow domu, unowoczenienie rolnictwa. W 1883 roku zaoy w tym celu w Osiu spk zarobkow i parcelacyjn o charakterze banku. Bezdomnym, ktrych nie sta byo na zakup ziemi, rozdawa dziaki z beneficjum kocielnego. W 1897 roku zabiega w sejmie pruskim o wybudowanie linii kolejowej czcej Skrcz z Laskowicami. By te inicjatorem budowy kolei Czersk-Laskowice. W Osiu przekaza cz ziemi kocielnej pod budow m.in. dworca kolejowego oraz ulicy, ktra dzisiaj nosi jego imi. Wybudowa plebani, organistwk, rozbudowa koci, dobudowujc prezbiterium i cz nawy gwnej. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Osiu.

Temat opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
AKADEMIA BYDGOSKA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
WYDZIA HUMANISTYCZNY
INSTYTUT HISTORII
PODYPLOMOWE STUDIUM HISTORII I WIEDZY O SPOECZESTWIE.

BEATA BUCHOLC

KS. JZEF SEMRAU (1833-1904)

Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
dra Andrzeja Mietza

BYDGOSZCZ 2002

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama