Sychta Bernard (1907-1982)

Ks. Bernard SychtaKsidz, najwikszy folklorysta borw tucholskich, kaszub i kociewia, autor 7-tomowego "sownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" oraz 3-tomowego "sownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" wydanych przez Polsk Akademi Nauk, jzykoznawca, dr etnografii, najwybitniejszy dramaturg kaszubsko-kociewski, malarz, rysownik, karykaturzysta, kompozytor, autor prac z psychiatrii pastoralnej i psychochirurgii.

Od 1935 roku by kapelanem w krajowym zakadzie psychiatrycznym w Kocborowie. W latach 1941-45, poszukiwany listem goczym przez gestapo za sw dziaalno patriotyczn, ukrywa si w Osiu u rodzin Jzefa i Wiktorii Sokoowskich oraz Marii Nogowej.
Za porednictwem staych informatorw gromadzi wiadomoci folklorystyczne, dotyczce odmian gwar kociewskich i borowiackich. Zgromadzi ich okoo 500, w tym ponad 100 z Osia, okoo 50 z Drzycimia, po okoo 20 z Sierosawia i Wierzchw, a take m.in. z Miedzna, Jeewa, Brzezin, Jaszcza, Przysierska. Opracowane przez niego informacje przyniosy plon w postaci koysanek, ponad 40 pieni ludowych, przypiewek, legend, ballad, opisw zabaw dziecicych, zagadek, wierszy, wierze. W "sownictwie kociewskim na tle kultury ludowej" zawar szerok panoram nie tylko jzyka, ale take obyczajw naszych przodkw. W Osiu pracowa te nad dramatem historyczno-obyczajowym "Ostatnia gwiazdka Mestwina czyli soneczniki pomorskie".
Od 1947 roku proboszcz parafii katedralnej i wykadowca psychiatrii duszpasterskiej wyszego seminarium duchownego w Pelplinie.
W 1960 roku Papie Jan XXIII nada mu godno tajnego szambelana papieskiego, w 1964 otrzyma godno kanonika gremialnego, a w 1969 praata.
W 1982 roku Uniwersytet Gdaski uhonorowa go tytuem doktora honoris causa.

Tematy opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.
Od Redakcji: Niektre rdtytuy zostae zmienione. Zaktualizowano te zapisy w czci "Po II wojnie wiatowej"


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama