Legenda o Osiu - Marek J. Lejk i Marek MiesaaTo okadka publikacji zealizowanej i dofinansowanej ze rodkw programu "Dziaaj Lokalnie IV" Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi wieckiej "Inkubator Przedsibiorczoci" w wieciu".
Autorami publikacji s regionalici zamieszkali w Osiu: historyk Marek Miesaa i Marek J. Lejk


W publikacji m.in.
Historia powstania miejscowoci Osie, pochodzenie nazwy "Osie", historia powstania herbu i obelisku, wybrane legendy o pochodzeniu nazwy "Osie", o Osiu i cesarzu Napoleonie

Publikacja zrealizowana w ramach programu "Dziaaj Lokalnie IV"

Ksika jest do nabycia w sklepach na terenie Gminy Osie.


"Legenda o Osiu - fikcja i rzeczywisto"
Marek J. Lejk i Marek Miesaa
Osie 2005 r.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama